ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα με τους επικεφαλής της Κεφαλαιαγοράς

21:38
03.03.2020

Συνάντηση με τους επικεφαλής θεσμικών φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είχαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γ. Ζαββός, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, στη σημερινή συνάντηση έλαβαν μέρος η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Β. Λαζαράκου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Γ. Χαντζηνικολάου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σ. Λαζαρίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών Π. Δράκος, ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ Σ. Κυρίτσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Θ. Μυλωνάς και ο πρόεδρος του ΣΕΠΕΥ Ι. Πολυχρονίου.

Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία της υπευθυνότητας και της νηφαλιότητας κατά την αντιμετώπιση μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών της κεφαλαιαγοράς ως αντίδραση στην επικαιρότητα, την ώρα που το οικονομικό κλίμα παραμένει θετικό. Οι διακυμάνσεις αυτές όχι μόνο βρίσκονται σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά αντίστοιχων αγορών, αλλά και δικαιολογούνται πλήρως από το μέγεθος και το βάθος του ελληνικού χρηματιστηρίου σε σχέση με τις μεγάλες κεφαλαιαγορές του εξωτερικού.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ, διαπιστώθηκε από όλους, η ανάγκη σχεδιασμού μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με σκοπό την υγιή ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και συζητήθηκε το πλαίσιο χάραξής της. Η λήψη πρωτοβουλιών, μετά από γόνιμη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, με σκοπό τον καθορισμό, την ιεράρχηση και εν τέλει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργία της, ούτως ώστε να μπορέσει να επιτελέσει με επιτυχία τον αναπτυξιακό της ρόλο.