ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στον «πάγο» η εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 - Τι αύξηση θα δουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι

15:02
08.04.2021

Η «ανάσα», που παίρνουν φέτος οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι έχουν εισόδημα ακίνητα, δεν θα είναι προσωρινή και θα ισχύσει και το 2022.

Η διατήρηση της ρήτρας διαφυγής από τους υψηλούς στόχους πλεονασμάτων και την επόμενη χρονιά, ουσιαστικά έλυσε τα χέρια της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στο Star «κλείδωσε» τη σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του 2022. «Μεταφράζοντας» σε αριθμούς αυτό το όφελος για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις, μιλάμε για περίπου 1,6 δις ευρώ.

Από το φετινό Ιανουάριο οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα «βλέπουν» μια έμμεση αύξηση στους μισθούς κι αυτό δεν θα αναστραφεί την επόμενη χρονιά. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με 2 παιδιά και αποδοχές 1.500 ευρώ, έχει μηνιαία αύξηση περίπου 23 ευρώ, λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου και των ασφαλιστικών του εισφορών.

Στην εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων, όφελος θα δουν και οι επαγγελματίες, καθώς πέρα από τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή της φορολογικής κλίμακας, όσοι δηλώσουν πάνω από 12.000 ευρώ εισόδημα, θα απαλλαγούν κι από την εισφορά αλληλεγγύης. Το ίδιο θα ισχύσει και στην εκκαθάριση του 2022.

Η ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδας

Το  2020  τα  περιοριστικά  μέτρα  και  οι  γενικότερες  οικονομικές  συνέπειες  της  πανδημίας  επέδρασαν  αρνητικά  στην  απασχόληση  και  δεν  επέτρεψαν  αύξηση  των  μέσων  αμοιβών. Η επίπτωσή  τους  αντισταθμίστηκε  έως  ένα  βαθμό  από  τις  ειδικές  πολιτικές  που  ασκήθηκαν.

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  ΕΛΣΤΑΤ,  το  σύνολο  των  αμοιβών  εξαρτημένης  εργασίας  υποχώρησε  κατά  0,9%  το  2020,  ενώ  είχε  αυξηθεί  αισθητά  (3,2%)  το 2019. Στον  επιχειρηματικό  τομέα  η  δαπάνη  για  αμοιβές  μειώθηκε  με  ετήσιο  ρυθμό  1,9%  τους  πρώτους εννέα  μήνες  του  2020,  έχοντας  επηρεαστεί  εν  μέρει  από  την  πλήρη  ή  μερική διακοπή  της  δραστηριότητας  κατά  διαστήματα  ή  κατά  περιοχές  αλλά  και  ―προς  την  αντίθετη  κατεύθυνση―από  τα  αντισταθμιστικά  μέτρα  που  εφαρμόστηκαν,  όπως  προαναφέρθηκε. Βάσει  του  πληροφοριακού  συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ,  στη  διάρκεια  του  2020  στον  επιχειρηματικό τομέα  υπογράφηκαν  147  νέες  επιχειρησιακές  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας,  που  αφορούσαν 85.463  μισθωτούς. Από  αυτές,  35  συμβάσεις  προέβλεπαν  αυξήσεις  μισθών,  7  προέβλεπαν  μείωση,  ενώ  σύμφωνα  με  τις  υπόλοιπες  οι  αποδοχές  παρέμειναν  αμετάβλητες. 

Επίσης,  συγκρατημένες  αυξήσεις  προβλέπουν  και  ορισμένες  κλαδικές  συλλογικές  συμβάσεις  που  αφορούσαν το  2020.

Το  2020  η κατανομή  των  μισθών  στον  ιδιωτικό  τομέα  παρέμεινε  σε  γενικές  γραμμές  αμετάβλητη, σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  πληροφοριακού  συστήματος  ΕΡΓΑΝΗ. Αυτά  δείχνουν  ότι  το  ποσοστό  των  χαμηλόμισθων  (δηλαδή  εκείνων  με  ακαθάριστες  μηνιαίες  αμοιβές  κάτω  των  800 ευρώ)  διατηρήθηκε  σταθερό  στο  επίπεδο  του  2019  (48,0%).  Ειδικότερα,  το  20%  των  εργαζομένων  αμειβόταν  κάτω  των  500  ευρώ  (2019:  20,5%),  το  3,1%  αμειβόταν  μεταξύ  500  και  600  ευρώ (2019:  3,3%),  ενώ  το  24,9%  αμειβόταν  μεταξύ  600  και  800  ευρώ  (2019:  24,2%).

Στο  τρέχον  έτος  το  σύνολο  των  αμοιβών  εξαρτημένης  εργασίας  αναμένεται να  αυξηθεί  συγκρατημένα,  αντανακλώντας  τη  μικρή  άνοδο  τόσο  της  μισθωτής  απασχόλησης όσο  και  των  αμοιβών  ανά  μισθωτό.