ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέο διοικητικό συμβούλιο για την κρητική αλλαντοβιομηχανία Creta Farms

19:59
14.01.2020

Τα νέα πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου ανέδειξε η έκτακτη γενική συνέλευση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφασίστηκε η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:

  • - Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,
  • - Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, ανεξάρτητο μέλος και
  • - Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μέλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής (έως και τις 13.1.2025) δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2025.