ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

J&P Αβαξ: Οι εξελίξεις στην J&P Overseas δεν μας επηρεάζουν ουσιωδώς

18:05
11.10.2018

Aνακοίνωση αναφορικά με την αίτηση για υπαγωγή της J&P (Overseas) Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, εξέδωσε η J&P ABAΞ.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την αίτηση για υπαγωγή της J&P (Overseas) Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει , η J&P ABAΞ με ανακοίνωσή της σημειώνει: «H αναφερόμενη εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις υφιστάμενες εργασίες και μελλοντικές προοπτικές της. Οι σχέσεις μεταξύ της J&P-ΑΒΑΞ και J&P (Overseas) Limited περιορίζονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες συνεργασίες σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τράπεζες και πελάτες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των σχετικών συμβολαίων. Η εγκριθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της J&P-ΑΒΑΞ δεν επηρεάζεται και συνεχίζεται απρόσκοπτα».