ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΙΣ

Αναδρομικά συνταξιούχων του Δημοσίου: Μόνο η 1 από τις 4 αιτήσεις συζητήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο

15:28
14.01.2021

Μόνο μία από τις συνολικά τέσσερις υποθέσεις διεκδίκησης αναδρομικών συνταξιούχων του Δημοσίου συζητήθηκε σήμερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις υπόλοιπες να αναβάλλονται για τον προσεχή Μάρτιο.

Ο λόγος της αναβολής για τις τρεις προσφυγές είναι ότι το Δημόσιο δεν συναίνεσε στο να γίνει η δίκη χωρίς να υπάρξει ακροαματική διαδικασία.

Αναλυτικότερα, ο νομικός εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου δεν προσκόμισε την απαιτούμενη δήλωση ότι συναινεί να δικαστούν οι υποθέσεις με τη μέθοδο των δηλώσεων, δηλαδή χωρίς αγορεύσεις και ως εκ τούτου η συζήτηση προσδιορίστηκε εκ νέου στις 11 Μαρτίου 2021.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που τελικώς εκδικάστηκε από το Δ'τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς δημόσια συνεδρίαση επ' ακροατηρίω, ο Αντεπίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντώνιος Νικητάκης, πρότεινε στο Τμήμα να εκδοθεί προδικαστική απόφαση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης, λόγω ελλείψεων των στοιχείων που είχαν προσκομιστεί και είναι αναγκαία για το σχηματισμό πλήρους εικόνας της εκκρεμούς υπόθεσης.

Το Τμήμα επιφυλάχθηκε να εκδώσει την σχετική απόφασή του.

Και οι τέσσερις προσφυγές έχουν το χαρακτήρα της πιλοτικής δίκης, την ώρα που εκκρεμούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο περίπου 70.000 ομαδικές αιτήσεις για την καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Οι διεκδικήσεις αφορούν τη χρονική περίοδο από το 2011 έως το 2020 και οι προσφεύγοντες έχουν στραφεί κατά του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου ζητώντας δικαστική προστασία για τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν πριν και μετά την εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Δ' Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω των ζητημάτων μείζονος σημασίας που επικαλούνται οι συνταξιούχοι, αλλά και των συνταγματικών ζητημάτων που ανακύπτουν οι τέσσερις αυτές υποθέσεις θα παραπεμφθούν προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.