ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Αμφιβολίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την χρήση κάμερας σε δημόσιους χώρους

01:44
01.07.2020

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέφρασε τις αμφιβολίες της για το κατά το πόσο είναι σωστή η χρήση συστημάτων κάμερας από δημόσιες αρχές σε δημόσιους χώρους.

Σε γνωμοδότησή της επί του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εξέφρασε τις αμφιβολίες της με έναν μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων επί του περιεχομένου του εν λόγω διατάγματος.

Η Αρχή
στην υπ΄ αριθμ. 3/2020 γνωμοδότηση των 46
σελίδων αφού αναλύει τα Ευρωπαϊκά και
Ελληνικά νομοθετικά και νομολογιακά
δεδομένα στο τομέα της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, κάνει ένα μεγάλο
αριθμό παρατηρήσεων, ενώ ζητεί «να
υπάρξουν πρόσθετες διασφαλίσεις» για
τους πολίτες. Πολύ περισσότερο μάλιστα
όταν για πρώτη φορά προβλέπεται η χρήση
μη σταθερών καμερών.